Over ons

Ontstaan

De gemeente Venray gaf in de jaren 70 van de vorige eeuw een oud leslokaal van de Lagere Technische School aan de wijkbewoners van het toenmalige Desselke. Zij mochten het gebouw hebben op voorwaarde dat zij dit gebouw zouden onderhouden en uitbaten ten behoeve van de wijkbewoners en alle burgers van de gemeente Venray. De wijkbewoners gingen aan de slag en dat ging niet zonder slag of stoot, getuige het onderstaande krantenartikel uit de Peel en Maas van 22 juni 1973.

Krantenartikel Peel en Maas 22 juni 1973 over de opening van het wijkgebouw Desselke in Venray
Peel en Maas 22 juni 1973

Op 16 juni 1973 was de feestelijke opening van het wijkgebouw! In die tijd werd het gebouw de “Gele Brak” genoemd vanwege de kleur die het had gekregen. Of het gebouw toen eigenlijk al Den Hoender heette of dat dit later is gewijzigd in “Den Hoender” is ons onbekend. De eerste keer dat deze naam in de Peel en Maas verscheen was in 1978. Mocht iemand hier informatie over hebben, dan horen wij dat graag!

Ondertussen is wijkcentrum Den Hoender dus al meer dan 50 jaar een sociaal en verbindend middelpunt in onze wijk Noord-West en aansluitende wijken in Venray die geen wijkgebouw tot hun beschikking hebben. Wij gaan er alles aan doen om hier nog vele jaren aan vast te plakken.

Visie

Stichting Wijkcentrum Den Hoender wil het wijkcentrum Den Hoender duurzaam onderhouden en uitbaten om zo een laagdrempelige, sociale en verbindende voorziening te zijn waar alle wijkbewoners met verschillende achtergronden elkaar op respectvolle en gastvrije manier kunnen ontmoeten.

Missie

Stichting Wijkcentrum Den Hoender heeft een sociaalmaatschappelijke functie in de wijk Noord-West van Venray en alle omliggende wijken die geen wijkgebouw tot hun beschikking hebben. Het wijkcentrum brengt wijkbewoners samen door het organiseren en ondersteunen van activiteiten voor en door wijkbewoners. Om dit mogelijk te maken onderhouden we het gebouw en de ruimte eromheen. Tijdens de activiteiten zorgen we ervoor dat mensen en materialen aanwezig zijn. Het bestuur doet dit samen met Wijkplatform Noord-West en een respectabele groep wijkbewoners die zich allemaal vrijwillig inzetten voor het wijkcentrum. De stichting heeft voor de komende jaren als doelstelling om het wijkcentrum beschikbaar te houden voor de wijk Noord-West met voldoende vrijwilligers die zich willen inzetten voor hun wijkcentrum.

Samenwerking

Stichting Wijkcentrum Den Hoender werkt intensief samen met het Wijkplatform Noord-West. Andere samenwerkingspartners zijn:

  • Wijkteam Venray
  • Gemeente Venray
  • Wonen Limburg
  • Synthese
  • Oranjefonds

Financiering

Stichting Wijkcentrum Den Hoender betaalt haar kosten en uitgaven volledig uit de inkomsten van de zaalhuur, activiteiten en baromzet. Waar mogelijk maakt de stichting gebruik van incidentele subsidies, sponsoring en financiƫle bijdragen.

Paracommercie

Wijkcentrum Den Hoender is een paracommerciƫle instelling. Dit betekent dat zij zich houdt aan de (voorlopige) Verordening op de paracommercie 2014 van de gemeente Venray. Wij melden alle activiteiten die toegankelijk zijn voor zowel de wijkbewoners als mensen uit de gemeente Venray en daarbuiten bij de gemeente Venray. Bij de activiteiten voor alle wijkbewoners staat dit expliciet vermeld.